POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ

Právo na odstoupení od distančních smluv (spotřebitelské smlouvy)

Spotřebitelé mají ze zákona právo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavře právní transakci za účelem, který nelze převážně přiřadit ani k její obchodní, ani samostatně výdělečné činnosti.

A. POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí

  • u smluv na dodávku digitálního obsahu, které nejsou dodávány na fyzickém nosiči dat, čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy
  • u kupních smluv čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali zboží
  • v případě smluv na více produktů, které jste objednali v rámci jedné objednávky a které jsou dodávány odděleně, čtrnáct dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední část zásilky nebo poslední kus zboží

Pro uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (lizengo GmbH & Co. KG, Eiler Str. 3, 51107 Cologne, Německo, tel. 228880168, e-mail: [email protected]) prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro tento účel můžete použít připojený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.


Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, když odešlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, jsme povinni Vám vrátit všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný druh dodávky než námi nabízenou nejvýhodnější standardní dodávku), a to neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o Vašem odstoupení od této smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný způsob platby, který byl použit při původní transakci, pokud s Vámi nebyla výslovně sjednána jiná možnost; v žádném případě Vám nebudeme účtovat poplatky za vrácení peněz. Vrácení peněz můžeme pozdržet do doby, než obdržíme zpět zboží nebo než prokážete, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět nebo předat neprodleně, a to v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Termín je splněn, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Náklady na vrácení zboží neseme my.

Konec poučení o odstoupení od smlouvy

 

B. FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud si přejete odstoupit od této smlouvy, vyplňte prosím následující formulář a pošlete nám ho zpět e-mailem nebo poštou. 

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

[email protected]

lizengo GmbH & Co. KG 
Eiler Str. 3 
51107 Cologne
Germany

Naposledy prohlíženo
Live Chat Live Chat