Základní informace


Zastoupení firmy Czechia:
Regus Burzovni Palac s.r.o., 
Rybna 682/14, Prague, 110 05, 
Czechia

Telefon:
+49 221 975 855 0

E-mail: 
[email protected] 

Sídlo (kontaktní adresa):
lizengo GmbH & Co. KG 
Eiler Str. 3
51107 Köln
Německo


Rejstříkový soud: Obvodní soud Kolín nad Rýnem 
Číslo spisu: HRA 31074 

Společnost lizengo GmbH & Co. KG zastupuje osobně ručící společník: společnost lizengo Verwaltungs-GmbH,
rejstříkový soud: Obvodní soud Kolín nad Rýnem, HRB 80845, zastoupená jednatelem: Tobias M. Zielke  

Daňové identifikační číslo dle § 27 a zákona o dani z obratu: DE300415886  

Platforma Evropské komise pro řešení sporů online: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Nejsme povinni účastnit se smírčího řízení před orgánem pro smírčí řízení stížností spotřebitelů, v zásadě k tomu však jsme připraveni.

Zodpovědná osoba ve smyslu § 55 odst. 2 RStV (Státní smlouva o rozhlasu a televizi): 
Maurice Stommel, lizengo GmbH & Co. KG, Eiler Str. 3, 51107 Köln

 

  • Tobias M. Zielke

    Jednatel: Tobias M. Zielke

Naposledy prohlíženo
Live Chat Live Chat